Khuyến Mãi Thăng Hạng WIN55 – Tri Ân Thành Viên VIP      

Khuyến Mãi Thăng Hạng WIN55

Khuyến mãi thăng hạng hỗ trợ tài khoản tham gia sở hữu những ưu đãi nổi bật khi lên cấp. Đây là chương trình hỗ trợ dành cho tài khoản tham gia cá cược với số tiền nhiều. Cùng tìm hiểu tất cả những thông tin liên quan đến sự kiện khuyến mãi hấp dẫn này trên hệ thống nhà cái WIN55. 

Đặc quyền khuyến mãi thăng hạng tại nhà cái WIN55 là gì?

Cũng giống như những nhà cái khác, WIN55 luôn dành những ưu đãi tri ân cho khách hàng thân thiết trên hệ thống. Tại danh sách chương trình khuyến mãi, người tham gia dễ dàng tìm kiếm được khuyến mãi thăng hạng hỗ trợ tài khoản VIP. Người chơi có số tiền đặt cược cao cũng như tham gia tích cực có cơ hội thăng hạng. Đơn vị thiết kế 50 cấp độ khác nhau để người chơi thăng cấp khi đạt tổng cược hợp lệ. 

Thăng hạng với nhiều phần thưởng hấp dẫn cho người tham gia
Thăng hạng với nhiều phần thưởng hấp dẫn cho người tham gia

Khuyến mãi thăng hạng cho cấp 1 đến cấp 10

Khuyến mãi thăng hạng cho tài khoản từ cấp 1 đến cấp 10 dành tặng tiền thưởng thăng cấp, thưởng tuần và lương tháng.

 • Cấp 1 có số điểm cược hợp lệ 30.000+, tiền thưởng thăng cấp 15K, lương tháng 3K. 
 • Cấp 2 có số điểm cược hợp lệ 100.000+, tiền thưởng thăng cấp 30K, lương tháng 5K. 
 • Cấp 3 có số điểm cược hợp lệ 250.000+, tiền thưởng thăng cấp 55K, lương tuần 3K, lương tháng 10K
 • Cấp 4 có số điểm cược hợp lệ 500.000+, tiền thưởng thăng cấp 100K, lương tuần 5K, lương tháng 25K
 • Cấp 5 có số điểm cược hợp lệ 1000.000+, tiền thưởng thăng cấp 210K, lương tuần 10K, lương tháng 50K
 • Cấp 6 có số điểm cược hợp lệ 2000.000+, tiền thưởng thăng cấp 390K, lương tuần 20K, lương tháng 100K
 • Cấp 7 có số điểm cược hợp lệ 3000.000+, tiền thưởng thăng cấp 500K, lương tuần 35K, lương tháng 150K
 • Cấp 8 có số điểm cược hợp lệ 4000.000+, tiền thưởng thăng cấp 600K, lương tuần 50K, lương tháng 200K
 • Cấp 9 có số điểm cược hợp lệ 5000.000+, tiền thưởng thăng cấp 700K, lương tuần 80K, lương tháng 250K
 • Cấp 10 có số điểm cược hợp lệ 6000.000+, tiền thưởng thăng cấp 800K, lương tuần 100K, lương tháng 300K

Cấp 11 đến cấp 20

Khuyến mãi thăng hạng cho tài khoản từ cấp 11 đến cấp 20 dành tặng tiền thưởng thăng cấp, thưởng tuần và lương tháng.

 • Cấp 11 có số điểm cược hợp lệ 8000.000+, tiền thưởng thăng cấp 900K, lương tuần 120K, lương tháng 400K
 • Cấp 12 có số điểm cược hợp lệ 10000.000+, tiền thưởng thăng cấp 1000K, lương tuần 150K, lương tháng 500K
 • Cấp 13 có số điểm cược hợp lệ 12000.000+, tiền thưởng thăng cấp 1100K, lương tuần 180K, lương tháng 600K
 • Cấp 14 có số điểm cược hợp lệ 14000.000+, tiền thưởng thăng cấp 1200K, lương tuần 220K, lương tháng 700K
 • Cấp 15 có số điểm cược hợp lệ 16000.000+ , tiền thưởng thăng cấp 1300K, lương tuần 260K, lương tháng 800K
 • Cấp 16 có số điểm cược hợp lệ 18000.000+ , tiền thưởng thăng cấp 1400K, lương tuần 300K, lương tháng 900K
 • Cấp 17 có số điểm cược hợp lệ 21000.000+, tiền thưởng thăng cấp 1500K, lương tuần 400K, lương tháng 1050K
 • Cấp 18 có số điểm cược hợp lệ 24000.000+, tiền thưởng thăng cấp 1600K, lương tuần 500K, lương tháng 1200K
 • Cấp 19 có số điểm cược hợp lệ 27000.000+, tiền thưởng thăng cấp 1700K, lương tuần 600K, lương tháng 1350K
 • Cấp 20 có số điểm cược hợp lệ 30000.000+, tiền thưởng thăng cấp 1900K, lương tuần 700K, lương tháng 1500K
Khuyến mãi thăng hạng dành tặng lương hàng tháng cho người tham gia
Khuyến mãi thăng hạng dành tặng lương hàng tháng cho người tham gia

Cấp 21 đến cấp 30

Khuyến mãi thăng hạng cho tài khoản từ cấp 21 đến cấp 30 dành tặng tiền thưởng thăng cấp, thưởng tuần và lương tháng.

 • Cấp 21 có số điểm cược hợp lệ 35000.000+, tiền thưởng thăng cấp 2700K, lương tuần 800K, lương tháng 1750K
 • Cấp 22 có số điểm cược hợp lệ 40000.000+, tiền thưởng thăng cấp 2800K, lương tuần 900K, lương tháng 2000K
 • Cấp 23 có số điểm cược hợp lệ 45000.000+, tiền thưởng thăng cấp 2900K, lương tuần 1000K, lương tháng 2250K
 • Cấp 24 có số điểm cược hợp lệ 50000.000+, tiền thưởng thăng cấp 3000K, lương tuần 1100K, lương tháng 2500K
 • Cấp 25 có số điểm cược hợp lệ 55000.000+, tiền thưởng thăng cấp 3100K, lương tuần 1200K, lương tháng 2750K
 • Cấp 26 có số điểm cược hợp lệ 60000.000+, tiền thưởng thăng cấp 3200K, lương tuần 1300K, lương tháng 3000K
 • Cấp 27 có số điểm cược hợp lệ 70000.000+, tiền thưởng thăng cấp 5500K, lương tuần 1500K, lương tháng 3500K
 • Cấp 28 có số điểm cược hợp lệ 80000.000+, tiền thưởng thăng cấp 5800K, lương tuần 1700K, lương tháng 4000K
 • Cấp 29 có số điểm cược hợp lệ 90000.000+, tiền thưởng thăng cấp 6100K, lương tuần 1900K, lương tháng 4500K
 • Cấp 30 có số điểm cược hợp lệ 100.000.000+, tiền thưởng thăng cấp 6400K, lương tuần 2100K, lương tháng 5000K

Cấp 31 đến cấp 40

Khuyến mãi thăng hạng cho tài khoản từ cấp 31 đến cấp 40 dành tặng tiền thưởng thăng cấp, thưởng tuần và lương tháng.

 • Cấp 31 có số điểm cược hợp lệ 110.000.000+, tiền thưởng thăng cấp 6700K, lương tuần 2300K, lương tháng 5500K
 • Cấp 32 có số điểm cược hợp lệ 120.000.000+, tiền thưởng thăng cấp 7000K, lương tuần 2500K, lương tháng 6000K
 • Cấp 33 có số điểm cược hợp lệ 140.000.000+, tiền thưởng thăng cấp 12000K, lương tuần 3000K, lương tháng 7000K
 • Cấp 34 có số điểm cược hợp lệ 160.000.000+, tiền thưởng thăng cấp 12500K, lương tuần 3500K, lương tháng 8000K
 • Cấp 35 có số điểm cược hợp lệ 180.000.000+, tiền thưởng thăng cấp 13000K, lương tuần 4000K, lương tháng 9000K
 • Cấp 36 có số điểm cược hợp lệ 200.000.000+, tiền thưởng thăng cấp 13500K, lương tuần 4500K, lương tháng 10000K
 • Cấp 37 có số điểm cược hợp lệ 230.000.000+, tiền thưởng thăng cấp 17800K, lương tuần 5200K, lương tháng 11500K
 • Cấp 38 có số điểm cược hợp lệ 260.000.000+, tiền thưởng thăng cấp 19000K, lương tuần 6000K, lương tháng 13000K
 • Cấp 39 có số điểm cược hợp lệ 290.000.000+, tiền thưởng thăng cấp 20000K, lương tuần 6800K, lương tháng 14500K
 • Cấp 40 có số điểm cược hợp lệ 320.000.000+, tiền thưởng thăng cấp 21000K, lương tuần 7600K, lương tháng 16000K

Khuyến mãi thăng hạng cho cấp 41 đến cấp 50

Khuyến mãi thăng hạng cho tài khoản từ cấp 41 đến cấp 50 dành tặng tiền thưởng thăng cấp, thưởng tuần và lương tháng.

 • Cấp 41 có số điểm cược hợp lệ 350.000.000+, tiền thưởng thăng cấp 22000K, lương tuần 8400K, lương tháng 17500K
 • Cấp 42 có số điểm cược hợp lệ 400.000.000+, tiền thưởng thăng cấp 30000K, lương tuần 9500K, lương tháng 20000K
 • Cấp 43 có số điểm cược hợp lệ 450.000.000+, tiền thưởng thăng cấp 31000K, lương tuần 10800K, lương tháng 22500K
 • Cấp 44 có số điểm cược hợp lệ 500.000.000+, tiền thưởng thăng cấp 32000K, lương tuần 12000K, lương tháng 25000K
 • Cấp 45 có số điểm cược hợp lệ 1.000.000.000+, tiền thưởng thăng cấp 33000K, lương tuần 13500K, lương tháng 35000K
 • Cấp 46 có số điểm cược hợp lệ 1.500.000.000+, tiền thưởng thăng cấp 34000K, lương tuần 15000K, lương tháng 50000K
 • Cấp 47 có số điểm cược hợp lệ 2.000.000.000+, tiền thưởng thăng cấp 45000K, lương tuần 17500K, lương tháng 60000K
 • Cấp 48 có số điểm cược hợp lệ 2.500.000.000+, tiền thưởng thăng cấp 57000K, lương tuần 20000K, lương tháng 70000K
 • Cấp 49 có số điểm cược hợp lệ 3.000.000.000+, tiền thưởng thăng cấp 80000K, lương tuần 22500K, lương tháng 80000K
 • Cấp 50 có số điểm cược hợp lệ 5.000.000.000+, tiền thưởng thăng cấp 90000K, lương tuần 25000K, lương tháng 100000K
Đặc quyền VIP đáp ứng đủ điều kiện mới được tham gia
Đặc quyền VIP đáp ứng đủ điều kiện mới được tham gia

Đặc quyền VIP tại nhà cái WIN55 bao gồm những hạng mục nào? 

Đặc quyền VIP tại nhà cái WIN55, tài khoản tham gia có cơ hội nhận tiền thưởng thăng cấp, thưởng tuần, thưởng tháng. Tiền được cộng trực tiếp vào tài khoản của người chơi vô cùng nhanh chóng và dễ dàng. Nếu người tham gia cùng lúc vượt nhiều cấp độ, tiền thưởng thăng cấp được cộng dồn. 

Điều khoản nhận lợi nhuận khuyến mãi thăng hạng tại nhà cái WIN55

Bạn muốn nhận khuyến mãi nhanh chóng chỉ cần tham gia hoàn thành tổng cược hợp lệ. Người chơi càng đặt cược nhiều số tiền thưởng nhận được khá cao.

Điều khoản nhận thưởng là người tham gia chỉ cần sử dụng tiền thưởng để đặt cược 1 vòng. 

Tiền thưởng mà người chơi nhận được được cập nhật vào mỗi thứ hai hàng tuần. Lương tuần và lương tháng được tính theo cấp độ cao nhất mà tài khoản đạt được. 

Với những thông tin chia sẻ về chương trình khuyến mãi thăng hạng của WIN55 mong muốn mang đến cho người dùng nhiều lợi ích. Bạn tham khảo đang nhận được nhiều lợi ích nhất khi tham gia cá cược cho hệ thống của nhà cái.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *